Jeżeli jesteś właśnie w trakcie szukania drzwi wewnętrznych do Twojego domu – to spieszymy z wyjątkową promocją!  

Tylko do końca czerwca lub do wyczerpania zapasów oferujemy montaż drzwi z ościeżnicą za 99 zł !

Co więcej, by sprostać Waszym oczekiwaniom mamy w promocji kilka modeli drzwi w najmodniejszych kolorach i z różnymi wariantami wypełnienia!

Regulamin promocji :

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
2. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizatorem Promocji jest firma Z.H.U.P Żukowscy Jan Żukowski Ryszard Żukowski Spółka Jawna w Giżycku ul. Kasztelańska 7 ; zwana dalej „Organizatorem”.
4. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana ani powiązana z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Promocji, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Promocji.
5. Promocja odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
UCZESTNICY PROMOCJI
1. Promocja skierowana jest do : osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów)
2. Uczestnikiem Promocji musi być osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
ZASADY PROMOCJI
1. Produktami objętymi promocją są wyłącznie drzwi wewnętrzne zawarte w ulotce promocyjnej (Mizar, Katania, Milton, Nemezja)
2. Aby otrzymać usługę montażu drzwi za 99 zł klient zobowiązany jest do zakupu drzwi wraz z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym organizatora promocji (Giżycko, ul. Kasztelańska 7) na osobę fizyczną (8% Vat).
3. Promocja trwa do 30.09.2023 (ważna jest data zamówienia produktów) lub do wyczerpania zapasów

4. Każdy uczestnik promocji może zakupić dowolną ilość drzwi wraz z ościeżnicą (na każde otrzyma usługę montażu za 99 zł)

5. Aby zamówić drzwi z ościeżnicą klient zobowiązany jest dostarczyć dokładne rzeczywiste wymiary otworu montażowego lub zamówić w sklepie organizatora usługę pomiaru (dodatkowo płatna).

6. Miejsce montażu powinno czyste, posprzątane i przygotowane do montażu stolarki drzwiowej. Montażysta nie odpowiada za wywóz śmieci oraz odpadków.

§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 
https://pl-pl.facebook.com/zukowscygizycko/
2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.