Regulamin :
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja jest organizowana na osi czasu Żukowscy Materiały Budowlane Giżycko w serwisie Facebook: 
https://pl-pl.facebook.com/zukowscygizycko/
2. Promocja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Organizatorem Promocji jest firma Z.H.U.P Żukowscy Jan Żukowski Ryszard Żukowski Spółka Jawna w Giżycku ul. Kasztelańska 7 ; zwana dalej „Organizatorem”.
5. Promocja trwać będzie do 30.11.2023
6. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana ani powiązana z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
7. Promocja odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
UCZESTNICY PROMOCJI
1. Promocja skierowana jest do : osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów)
2. Uczestnikiem Promocji musi być osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
ZASADY PROMOCJI
1. Produktami objętymi promocją są wyłącznie produkty do wyposażenia łazienek : płytki, okładziny ścienne (tapety, lamele, tynki dekoracyjne), brodziki i syfony, drzwi i kabiny prysznicowe, wanny i parawany nawannowe, meble łazienkowe oraz ich akcesoria ,lustra, baterie łazienkowe, akcesoria łazienkowe, umywalki oraz miski WC, stelaże podtynkowe WC, oświetlenie. W promocji udziału nie biorą : drzwi i podłogi oraz ich akcesoria, produkty ze Strefy Instalatora (w tym materiały budowlane)

2. Aby uzyskać specjalny rabat i otrzymać cenę produktu pomniejszą o wartość podatku VAT należy opłacić 100% wartości zamówienia.
3. Promocja trwa do 30.11.2023 (ważna jest data zamówienia produktów) lub do wyczerpania zapasów

4. Każdy uczestnik promocji może zakupić dowolną ilość produktów objętych promocją.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami ani produktami z montażem.


§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 
https://pl-pl.facebook.com/zukowscygizycko/
2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.